SCL Seminar by Stefan Milenkovic


On April 30, 2015, at 11:00, in the reading room "Dr. Dragan Popović" of the Institute of Physics Belgrade, Stefan Milenković (Department of Physics, Free University of Berlin) will present a seminar talk entitled:
 
"Distant correlations in SecA ATPase molecular motor"

Abstract (in Serbian):

Sec A молекуларни мотор је катализатор ATP хидролизе који користи њену енергију за транспорт новосинтетизованих протеина изван бактерије, мењајући драматично своју конформацију. Иако детаљно проучаван експериментално, са обиљем кристалографских и кинетичких података, процес хемијско-механичког спрезања у SecA је и даље неразјашњен. Применом атомистичких MD симулација и анализом добијених трајекторија ми покушавамо да дођемо до релевантних закључака у вези једног од фундаменталних процеса у природи.